Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Είναι οι εκκλησίες κλειδί για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων; Λίγοι Αμερικανοί το πιστεύουν τώρα

Η πλειονότητα των ενηλίκων των ΗΠΑ εξακολουθούν να λένε ότι τα θρησκευτικά ιδρύματα συμβάλλουν είτε «πολύ» (19%) είτε «μερικά» (38%) στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, αλλά το συνολικό ποσοστό του 58% έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.