• Κύριος
  • Παγκόσμια
  • 2. Η ιδιοκτησία των smartphone αυξάνεται στις αναδυόμενες οικονομίες

2. Η ιδιοκτησία των smartphone αυξάνεται στις αναδυόμενες οικονομίες

Παγκόσμιο χάσμα σχετικά με την ιδιοκτησία smartphoneΤα κινητά τηλέφωνα, όπως το Διαδίκτυο, παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία. Και στις φτωχότερες χώρες όπου η σταθερή χρήση του Διαδικτύου δεν είναι τόσο διαδεδομένη, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να είναι εξαιρετικά σημαντικά εργαλεία - είτε βοηθούν τους φτωχούς να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είτε παρέχοντας πολύ αναγκαία βοήθεια για την υγεία ή τις γεωργικές ανάγκες.


Ενώ η ιδιοκτησία κινητού τηλεφώνου είναι ευρέως διαδεδομένη στις χώρες που ερευνήθηκαν, η ιδιοκτησία smartphone είναι πολύ λιγότερο συχνή. Τουλάχιστον τρεις στους τέσσερις ή περισσότερους ενήλικες αναφέρουν ότι διαθέτουν κινητό τηλέφωνο σε κάθε χώρα που πραγματοποιήθηκε έρευνα. Ωστόσο, ενώ ένας παγκόσμιος μέσος όρος του 59% αναφέρει ότι διαθέτει smartphone, σε μόλις εννέα από τις χώρες που ερωτήθηκαν, περίπου τα τρία τέταρτα ή περισσότερα λένε ότι κατέχουν smartphone.

Σε 12 από τα 22 αναδυόμενα και αναπτυσσόμενα έθνη που ρωτήθηκαν, λιγότερα από το 50% αναφέρουν ότι διαθέτουν smartphone. Και στην Ινδία και την Τανζανία, λιγότερες από το ένα τέταρτο αναφέρουν ότι διαθέτουν smartphone, το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών που ερευνήθηκαν.


Μεταξύ των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων χωρών, οι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας smartphone, συμπεριλαμβανομένου του 80% στον Λίβανο και 76% στην Ιορδανία.

Παρόμοια με τη χρήση του Διαδικτύου, η ιδιοκτησία smartphone είναι χαμηλότερη στην υποσαχάρια Αφρική, όπου ένας μέσος όρος του 33% αναφέρει ότι διαθέτει smartphone.

Η Ασία-Ειρηνικός (53%) και η Λατινική Αμερική (54%) είναι πιο κοντά στην Ευρώπη (70%) στη μέση ιδιοκτησία smartphone από ό, τι στην υποσαχάρια Αφρική.Η ιδιοκτησία smartphone αυξάνεται

Πίνακας που δείχνει ότι η ιδιοκτησία smartphone έχει αυξηθεί σημαντικά στις αναδυόμενες οικονομίες από το 2015.Η ιδιοκτησία των smartphone αυξάνεται από το 2015, με ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις στον Λίβανο (+28 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιορδανία (+25) και στις Φιλιππίνες (+22).


Παρόμοια με τη χρήση του Διαδικτύου, η ιδιοκτησία smartphone ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία και το εκπαιδευτικό επίπεδο σε κάθε χώρα που ρωτήθηκε. Το μεγαλύτερο χάσμα γενεών είναι στην Ελλάδα, όπου το 93% αυτών των ηλικιών 18 έως 36 κατέχουν smartphone, σε σύγκριση με το 38% αυτών των 37 ετών και άνω.

Το εκπαιδευτικό χάσμα στην ιδιοκτησία smartphone είναι πολύ πιο διαδεδομένο μεταξύ των αναδυόμενων και των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Το χάσμα στην ιδιοκτησία smartphone μεταξύ εκείνων με όλο και λιγότερη εκπαίδευση είναι 40 ποσοστιαίες μονάδες ή περισσότερο σε 12 από τις χώρες που ρωτήθηκαν. Μόνο μία από αυτές τις 12 χώρες είναι μια προηγμένη οικονομία: η Ελλάδα (χάσμα 40 βαθμών).


Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό χάσμα με μεμονωμένα επίπεδα εισοδήματος όσον αφορά την ιδιοκτησία smartphone. Το μεγαλύτερο χάσμα εισοδήματος είναι στο Περού, όπου έξι στους δέκα μεταξύ εκείνων με υψηλότερα εισοδήματα λένε ότι διαθέτουν smartphone, σε σύγκριση με μόνο το 24% μεταξύ εκείνων με χαμηλότερα εισοδήματα. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διψήφιες διαιρέσεις ανά εισόδημα από την ιδιοκτησία smartphone σε όλες τις άλλες χώρες που ερευνήθηκαν, με εξαίρεση τον Λίβανο.

Το φύλο είναι ένα λιγότερο κοινό χάσμα στην ιδιοκτησία smartphone, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σε 13 από τις χώρες που ρωτήθηκαν. Οι άνδρες είναι τουλάχιστον 10 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό από ότι οι γυναίκες να διαθέτουν smartphone στην Ινδία, το Μεξικό, τη Γκάνα, την Κένυα, τη Χιλή και την Ουγγαρία. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες του Λιβάνου είναι πιο πιθανό από τους άνδρες να διαθέτουν smartphone, ενώ οι άνδρες είναι πιο πιθανό από τις γυναίκες να διαθέτουν ένα βασικό κινητό τηλέφωνο.