• Κύριος
  • Νέα
  • Ο ακριβής εντοπισμός του τόπου όπου ζουν οι ασύρματοι ερωτηθέντες απαιτούν περισσότερο από έναν αριθμό τηλεφώνου

Ο ακριβής εντοπισμός του τόπου όπου ζουν οι ασύρματοι ερωτηθέντες απαιτούν περισσότερο από έναν αριθμό τηλεφώνου

των Leah Christian, Michael Dimock και Scott Keeter


Το ακόλουθο σχόλιο βασίζεται σε μια παρουσίαση στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα για τη Δημόσια Γνώμη, Χόλιγουντ, Φλόριντα, 14-17 Μαΐου 2009

Καθώς ο αριθμός των ενηλίκων που είναι προσβάσιμοι μόνο μέσω κινητού τηλεφώνου συνεχίζει να αυξάνεται, περισσότερες τηλεφωνικές έρευνες περιλαμβάνουν δείγματα κινητών τηλεφώνων για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματά τους είναι αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού των ΗΠΑ. Ένα ζήτημα που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε έρευνες που περιλαμβάνουν κινητά τηλέφωνα είναι η ακρίβεια των γεωγραφικών πληροφοριών που προέρχονται από αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Αυτές οι πληροφορίες που συνοδεύουν το δείγμα χρησιμοποιούνται από πολλούς επιθεωρητές για γεωγραφική δειγματοληψία και ανάλυση. Η δυνατότητα αναγνώρισης της θέσης των ερωτηθέντων με ακρίβεια είναι σημαντική για την ακριβή δειγματοληψία ατόμων σε συγκεκριμένες περιοχές και για την ανάλυση τοπικών και περιφερειακών διαφορών στις συμπεριφορές και τις συμπεριφορές των ερωτηθέντων. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι ασύρματες συσκευές είναι πιο γεωγραφικά κινητές από εκείνες με σταθερά τηλέφωνα.

Υπάρχουν πολλές διαφορές στις γεωγραφικές πληροφορίες που παρέχονται με σταθερά και αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Επειδή τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι ενσύρματα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ο αριθμός που σχετίζεται με αυτό το τηλέφωνο δεν έχει την ίδια έννοια γεωγραφικά με αυτόν που έχει για σταθερά τηλέφωνα. Ο κωδικός περιοχής και η ανταλλαγή που σχετίζονται με έναν σταθερό αριθμό τηλεφώνου επιτρέπει να εντοπιστεί με ακρίβεια. Ωστόσο, δεν υπάρχει απαίτηση οι αριθμοί ασύρματων τηλεφώνων να συσχετίζονται με μια συγκεκριμένη διεύθυνση ή ακόμη και με μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Ακόμα κι αν κάποιος επιλέξει έναν αριθμό «κοντά» στην περιοχή όπου ζουν ή εργάζονται, οι περιοχές εξυπηρέτησης για ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να είναι μεγαλύτερες από εκείνες για σταθερά τηλέφωνα, οπότε η ακριβής εντοπισμός κάποιου είναι πολύ πιο δύσκολη. Και, φυσικά, οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν ένα τηλέφωνο σε μια τοποθεσία και να μετακινηθούν σε μια εντελώς διαφορετική τοποθεσία διατηρώντας τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να εκτιμήσουμε την ακρίβεια των γεωγραφικών πληροφοριών που παρέχονται με δείγματα ασύρματου τηλεφώνου, δοκιμάζουμε εάν οι πληροφορίες δείγματος ταιριάζουν με τα γεωγραφικά δεδομένα που προέρχονται από τον αυτοαναφερόμενο ταχυδρομικό κώδικα των ερωτηθέντων σε επίπεδο περιοχής, πολιτείας και νομού και συγκρίνουν τα αποτελέσματα με αυτά του δείγματος σταθερού δικτύου πλαίσιο. Τα δεδομένα για αυτήν την ανάλυση προέρχονται από έξι γενικές έρευνες πληθυσμού που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2008. Το συνδυασμένο σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 10.430 ερωτηθέντες σταθερού δικτύου και 3.460 ερωτηθέντες κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων 1.160 μόνο ερωτηθέντων κινητών τηλεφώνων. Αυτός ο σχεδιασμός μας επιτρέπει να ελέγξουμε την εγκυρότητα των γεωγραφικών πληροφοριών από δείγματα σταθερού τηλεφώνου και κινητού τηλεφώνου ταυτόχρονα και να αναλύσουμε την ακρίβεια των πληροφοριών για διαφορετικούς τύπους ερωτηθέντων κυττάρων (μόνο για κινητά, κυρίως για κινητά και για άλλους που χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα λιγότερο συχνά). Χρησιμοποιούμε επίσης δεδομένα από μια έρευνα που εστιάζει στη γεωγραφική κινητικότητα για να αξιολογήσουμε εάν οι τύποι ομάδων χρήσης τηλεφώνου διαφέρουν στα πρότυπα κινητικότητας τους.


Γεωγραφικές πληροφορίες λιγότερο ακριβείς στο δείγμα κελιού

Οι γεωγραφικές πληροφορίες που προέρχονται από αριθμούς κινητών τηλεφώνων υπόκεινται σε μεγάλο σφάλμα και το μέγεθος του σφάλματος αυξάνεται καθώς η γεωγραφική μονάδα ανάλυσης γίνεται μικρότερη. Για γεωγραφική ανάλυση σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. βορειοανατολικά, νότια, μεσοδυτικά, δυτικά), τα γεωγραφικά δεδομένα που σχετίζονται με το δείγμα κελιού είναι αρκετά ακριβή. το δείγμα και ο ταχυδρομικός κώδικας που προέρχονται από την περιοχή αντιστοιχούν στο 94% των ερωτηθέντων κινητού τηλεφώνου, ενώ μόνο το 4% δεν ταιριάζει (σε ​​1% των περιπτώσεων ο ταχυδρομικός κώδικας λείπει ή δεν μπορούσε να αντιστοιχιστεί.)

Τα ποσοστά σφαλμάτων αυξάνονται κατά τη μετάβαση στο επίπεδο πολιτείας. Οι κωδικοί κατάστασης που σχετίζονται με το αρχικό δείγμα διαφέρουν από την κατάσταση του παρεχόμενου από τον ερωτηθέντα ταχυδρομικού κώδικα για το 9% των ερωτηθέντων. Κοιτάζοντας με άλλο τρόπο, αυτό σημαίνει ότι σε ένα δείγμα αριθμών κινητών τηλεφώνων για μια συγκεκριμένη κατάσταση, κατά μέσο όρο περίπου 9% των πιθανών ερωτηθέντων που ζουν σε αυτήν την κατάσταση δεν θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο δειγματοληψίας και το ποσό σφάλματος μπορεί να διαφέρει από κράτος σε πολιτεία.


Το ποσό σφάλματος είναι μεγαλύτερο στο επίπεδο ανάλυσης του νομού.1Το δείγμα και η κομητεία που προέρχονται από τον ταχυδρομικό κώδικα δεν ταιριάζουν με σχεδόν τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες (39%).

Στο σταθερό δείγμα, το μέγεθος του σφάλματος είναι σημαντικά μικρότερο. Σε περιφερειακό και πολιτειακό επίπεδο, το δείγμα και ο ταχυδρομικός κώδικας διαφέρουν για 1% ή λιγότερο των σταθερών ερωτηθέντων. Αυτό αυξάνεται στο 7% σε επίπεδο νομού. Στο 2% των περιπτώσεων, ο ερωτώμενος δεν παρείχε ταχυδρομικό κώδικα ή δεν μπορούσε να ταιριάζει.


Οι γεωγραφικές πληροφορίες είναι λιγότερο ακριβείς για συγκεκριμένες ομάδες;

Ενώ η γεωγραφική εκχώρηση από αριθμούς κινητών τηλεφώνων είναι εγγενώς δύσκολη, τα ποσοστά σφάλματος είναι ακόμη υψηλότερα όταν βλέπουν ερωτηθέντες που είναι 'μόνο για κινητά', που σημαίνει ότι δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο στο σπίτι τους. Μέσα σε αυτήν την ομάδα - περίπου το 20% του ενήλικου πληθυσμού σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Έρευνας για την Εθνική Συνέντευξη Υγείας - 6% δεν ταιριάζουν σε περιφερειακό επίπεδο, 12% σε επίπεδο πολιτείας και 43% σε επίπεδο νομού. Το ποσοστό που δεν ταιριάζει είναι χαμηλότερο, αν και εξακολουθεί να είναι ευρέως διαδεδομένο, για ενήλικες με σταθερά και κινητά τηλέφωνα. Στο σταθερό δείγμα, το μέγεθος του σφάλματος δεν ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των ομάδων χρήσης τηλεφώνου και είναι πολύ μικρότερο από ό, τι στο δείγμα κελιού.

Συνολικά, υπάρχουν μόνο μικρές διαφορές μεταξύ διαφόρων δημογραφικών ομάδων στην ακρίβεια των γεωγραφικών πληροφοριών που παρέχονται με το δείγμα κελιού. Ένα ελαφρώς μεγαλύτερο ποσοστό ανδρών από ό, τι οι γυναίκες ζουν σε διαφορετική τοποθεσία από ό, τι θα πρότεινε τα δείγματα πληροφοριών που προέρχονται από τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους. Περισσότεροι νέοι δεν ταιριάζουν με εκείνους που αάνω των 50 ετών και άνω. Περισσότερα λευκά από τα μαύρα ζουν σε έναν ταχυδρομικό κώδικα που διαφέρει από τις γεωγραφικές πληροφορίες που παρέχονται με το δείγμα. Επίσης, περισσότεροι απόφοιτοι κολεγίου από εκείνους με εκπαίδευση γυμνασίου ή λιγότερο ζουν σε μια περιοχή διαφορετική από τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους.

Υπάρχουν επίσης διαφορές ανά περιοχή. Το μέγεθος του σφάλματος είναι το μικρότερο στη Δύση όπου οι κομητείες και οι πολιτείες είναι μεγαλύτερες και ο πληθυσμός είναι πιο διασκορπισμένος. μόνο το 7% δεν ταιριάζει σε επίπεδο πολιτείας και το 27% σε επίπεδο νομού σε αυτήν την περιοχή. Ωστόσο, στα βορειοανατολικά όπου οι πυκνότητες είναι μεγαλύτερες και οι πολιτείες και οι κομητείες είναι συχνά μικρότερες, καθώς το 12% δεν ζει στην πολιτεία που προτείνει το δείγμα και σχεδόν οι μισοί (45%) δεν ζουν στην κομητεία που σχετίζεται με το κινητό τους αριθμός.

Μοτίβα κινητικότητας και χρήσης τηλεφώνου

Κάποιες από τις ανακρίβειες στις γεωγραφικές πληροφορίες για το δείγμα κελιού είναι οι παραλλαγές στα μοτίβα κινητικότητας μεταξύ διαφορετικών ομάδων χρήσης τηλεφώνου. Περισσότεροι άνθρωποι που έχουν μόνο σταθερό τηλέφωνο έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή στην ίδια κοινότητα (43%) από ό, τι στην περίπτωση των Αμερικανών με σταθερό και κινητό ή μόνο κινητό τηλέφωνο. Περισσότεροι μόνο κινητές συσκευές έχουν μετακινηθεί στην ίδια κατάσταση (31%) από εκείνους σε άλλες ομάδες, ενώ περισσότεροι διπλοί χρήστες με σταθερό και κινητό τηλέφωνο (τόσο ασύρματο κυρίως όσο και όσοι χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνα λιγότερο συχνά) έχουν μετακινηθεί σε γραμμές κατάστασης .


Το σταθερό μόνο ζούσε στις κοινότητές του περισσότερο από ό, τι τα άτομα με κινητό τηλέφωνο. έχουν ζήσει στην κοινότητά τους για περισσότερα από 20 χρόνια κατά μέσο όρο, σχεδόν διπλάσιο από το κύτταρο ως επί το πλείστον (11 ετών) και μόνο για κύτταρα (9 χρόνια). Σημαντικά περισσότερα ζεύγη μόνο κυψέλης (33%) και διπλά κυρίως κυττάρων (22%) έχουν ζήσει στην τρέχουσα τοποθεσία τους για λιγότερο από 5 χρόνια σε σύγκριση με μόνο το 14% των άλλων διπλών χρηστών και το 10% μόνο για το σταθερό. Στο άλλο άκρο του φάσματος, σημαντικά περισσότερα από τα σταθερά τηλέφωνα και τα άτομα που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα λιγότερο συχνά έχουν ζήσει στις κοινότητές τους για 20 ή περισσότερα χρόνια.

Παρόλο που δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διπλών χρηστών στην κινούμενη συμπεριφορά στο παρελθόν, σημαντικά περισσότεροι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για σχεδόν όλες τις κλήσεις τους λένε ότι είναι πολύ πιθανό να μετακινηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια (27%) από ό, τι εκείνοι που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα λιγότερο συχνά (15%). Σχεδόν το ένα τρίτο (32%) των κυττάρων είναι πολύ πιθανό να κινηθούν στο εγγύς μέλλον. Αντίθετα, το 44% των σταθερών μόνο σταθερών γραμμών και το 37% των κυρίαρχων διπλών γραμμών σταθερού εδάφους δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να κινηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Αυτές οι διαφορές μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζουν τις δημογραφικές διαφορές στα μοτίβα κινητικότητας (βλ. Who Moves; Who Stays Put? Where’s Home; για μια πιο λεπτομερή αναφορά των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας).

Επιπτώσεις για τη δειγματοληψία και την ανάλυση δεδομένων

Η κινητή φύση των ασύρματων τηλεφώνων δημιουργεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τη γεωγραφική δειγματοληψία, ιδίως καθώς το μέγεθος της περιοχής που εξετάζεται μειώνεται. Επειδή οι αριθμοί δεν σχετίζονται με φυσικές διευθύνσεις, ενδέχεται να υπάρχει μεγάλο σφάλμα στις γεωγραφικές πληροφορίες που σχετίζονται με τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, οι ερωτηθέντες που δεν ζουν στην περιοχή ενδέχεται να αναγνωριστούν και να ελεγχθούν από την έρευνα, αλλά άτομα που ζουν στην περιοχή αλλά έχουν αριθμούς κινητών τηλεφώνων από διαφορετική περιοχή δεν θα καλυφθούν στο πλαίσιο δειγματοληψίας. Το μέγεθος του σφάλματος είναι σχετικά μικρό σε περιφερειακό και πολιτειακό επίπεδο, αλλά διακυβεύεται η δυνατότητα ακριβούς δειγματοληψίας μικρότερων γεωγραφικών περιοχών.

Για δειγματοληψία εντός πόλεων, κομητειών ή άλλων πιο στενών γεωγραφικών περιοχών, οι επιθεωρητές θα πρέπει να εξετάσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις αντί τυχαίας κλήσης (RDD). Η δειγματοληψία βάσει διευθύνσεων επιτρέπει στους επιθεωρητές να εντοπίζουν τους ερωτηθέντες με μεγάλη ακρίβεια και μπορούν να παρέχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες δειγματοληψίας σε μικρές γεωγραφικές περιοχές από ό, τι μπορούν οι τηλεφωνικές έρευνες. Αρκετές μελέτες2έχουν τεκμηριώσει πώς η δειγματοληψία βάσει διευθύνσεων μπορεί να καλύψει τον ασύρματο πληθυσμό και να παρέχει τουλάχιστον συγκρίσιμα αποτελέσματα με αυτά που αποκτήθηκαν από τηλεφωνικές έρευνες RDD.

Επειδή μπορεί να υπάρχει σημαντική ποσότητα σφάλματος που σχετίζεται με τις γεωγραφικές πληροφορίες που παρέχονται με το δείγμα, οι επιθεωρητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων θα πρέπει να διερευνήσουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν από τους ερωτηθέντες για να αντικαταστήσουν ή τουλάχιστον να συμπληρώσουν αυτό που παρέχεται με το δείγμα. Είναι σημαντικό να συλλέξετε πληροφορίες στο κατάλληλο επίπεδο ακρίβειας για την επιθυμητή ανάλυση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι εξωτερικών πηγών για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που παρέχονται από τους ερωτηθέντες και τη μείωση του αριθμού των ερωτήσεων που απαιτούνται. Το Κέντρο Έρευνας Pew χρησιμοποιεί τώρα τον αυτοαναφερόμενο ταχυδρομικό κώδικα των ερωτηθέντων και ταιριάζει με μια εξωτερική πηγή για τη λήψη κατάλληλων γεωγραφικών πληροφοριών, έτσι ώστε οι αναλύσεις μας να μπορούν να είναι πιο ακριβείς. Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο σφάλμα στις γεωγραφικές πληροφορίες για τους σταθερούς ερωτηθέντες, χρησιμοποιούμε αυτήν την προσέγγιση τόσο για τους σταθερούς όσο και για τους ερωτηθέντες σε όλες τις έρευνες διπλού πλαισίου.


1. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, υποθέτουμε ότι οι ερωτηθέντες είναι σε θέση να παράσχουν έναν ακριβή ταχυδρομικό κώδικα και ότι όταν τα δεδομένα δεν ταιριάζουν, αντιπροσωπεύει σφάλματα στις πληροφορίες που προέρχονται από τον αριθμό τηλεφώνου. Οι ταχυδρομικοί κώδικες ταχυδρομικής υπηρεσίας δεν υπερβαίνουν τα όρια της κατάστασης και, επομένως, πρέπει να παρέχουν ακριβή αξιολόγηση της τοποθεσίας του ερωτώμενου. Ωστόσο, ούτε οι ταχυδρομικοί κώδικες ούτε τα προθέματα τηλεφώνου ευθυγραμμίζονται τέλεια με τα όρια της κομητείας, οπότε υπάρχει ένα ορισμένο ποσό σφάλματος στην ακριβή τοποθέτηση ενός ερωτώμενου σε μια κομητεία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους. Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, υποθέτουμε ότι ο ταχυδρομικός κώδικας παρέχει την πιο ακριβή εκχώρηση, δεδομένου ότι οι ταχυδρομικοί κώδικες είναι συνήθως μικρότερες γεωγραφικές περιοχές από τις περιοχές προθέματος τηλεφώνου, ειδικά όταν πρόκειται για ασύρματους αριθμούς τηλεφώνου.

2. Link, et αϊ. 2008. «Σύγκριση δειγματοληψίας βάσει διεύθυνσης (ABS) έναντι τυχαίας κλήσης (RDD) για γενικές έρευνες πληθυσμού». Δημόσια γνώμη Τριμηνιαία 72: 6-27. Fleeman και Wasikowski. 2009. «Ποσοστά απόδοσης των μεταγενέστερων ερευνών των νοικοκυριών του CPO που προσδιορίζονται μέσω πλαισίων διευθύνσεων». Link, et αϊ. 2009. «Δημιουργία νέου ιδρύματος: Μετάβαση σε δειγματοληψία βάσει διευθύνσεων μετά από σχεδόν 30 χρόνια RDD». και Sherr, et αϊ. 2009. «Σύγκριση δειγματοληπτικών κλήσεων τυχαίου ψηφίου και δειγματοληψιών με βάση τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών για μια γενική έρευνα πληθυσμού: Η έρευνα για την ασφάλιση υγείας της Μασαχουσέτης 2008». παρουσιάστηκε στην Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης για την Έρευνα για τις Δημόσιες Γνώμες.