Διείσδυση στο Διαδίκτυο και αντίκτυπος

Η διείσδυση στο Διαδίκτυο έχει πλέον φτάσει το 73% για όλους τους Αμερικανούς ενήλικες. Οι χρήστες του Διαδικτύου σημειώνουν μεγάλες βελτιώσεις στην ικανότητά τους να ψωνίζουν και στον τρόπο που επιδιώκουν τα χόμπι και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα στο διαδίκτυο

Η σημασία του Διαδικτύου σε βασικούς τομείς αυξάνεται


Ως ένα μέτρο του αντίκτυπου του Διαδικτύου, έχουμε ρωτήσει επανειλημμένα τους διαδικτυακούς Αμερικανούς αν το Διαδίκτυο έχει βελτιώσει διάφορες πτυχές της ζωής τους. Με την πάροδο του χρόνου, οι χρήστες του Διαδικτύου έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρατηρήσουν μεγάλες βελτιώσεις στην ικανότητά τους να ψωνίζουν και στον τρόπο που επιδιώκουν τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους. Η πλειονότητα των χρηστών του Διαδικτύου αναφέρει επίσης με συνέπεια ότι το Διαδίκτυο τους βοηθά να κάνουν τη δουλειά τους και βελτιώνει τον τρόπο λήψης πληροφοριών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη. Μερικά βασικά ευρήματα παρατίθενται παρακάτω:

  • Το μερίδιο των Αμερικανών στο Διαδίκτυο που λένε ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικάικανότητα αγοράςδιπλασιάστηκε - από 16% σε 32% - από τον Μάρτιο του 2001.
  • Το μερίδιο των Αμερικανών στο Διαδίκτυο που λένε ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιώσει σημαντικά τοτρόπο που επιδιώκουν χόμπι και ενδιαφέρονταέχει αυξηθεί σε 33%, από 20% τον Μάρτιο του 2001.
  • Το μερίδιο των Αμερικανών στο Διαδίκτυο που λένε ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιωθεί σημαντικάικανότητα να κάνουν τη δουλειά τουςέχει αυξηθεί στο 35%, από 24% τον Μάρτιο του 2001.
  • Το μερίδιο των Αμερικανών στο Διαδίκτυο που λένε ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιώσει σημαντικά τοπώς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την υγειονομική περίθαλψηέχει αυξηθεί σε 20%, από 17% τον Μάρτιο του 2001.
Αντίκτυπος του Διαδικτύου

Όσοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο αναφέρουν περισσότερο τις μεγαλύτερες βελτιώσεις

Και στις τέσσερις κατηγορίες (πληροφορίες για την υγεία, εργασία, χόμπι και ψώνια), το Διαδίκτυο κερδίζει τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των πιο συχνών χρηστών. Για παράδειγμα, οι καθημερινοί χρήστες του Διαδικτύου έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν ότι το Διαδίκτυο βελτιώνει την ικανότητά τους να κάνουν τη δουλειά τους & ldquo; πολλά & rdquo; σε σύγκριση με εκείνους που πηγαίνουν στο διαδίκτυο μόνο αρκετές φορές την εβδομάδα (45% έναντι 17%). Ομοίως, το 39% των καθημερινών χρηστών του διαδικτύου αναφέρουν ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους & ldquo; πολλά, & rdquo; ενώ το λένε περίπου οι μισοί (21%) χρήστες που πηγαίνουν στο Διαδίκτυο πολλές φορές την εβδομάδα.

Ίσα μερίδια ανδρών και γυναικών σημειώνουν τα θετικά αποτελέσματα του Διαδικτύου στο εμπόριο και στο χώρο εργασίας. περίπου το ένα τρίτο και των δύο ομάδων λένε ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιώσει την ικανότητά τους να ψωνίζουν ή να κάνουν τη δουλειά τους & ldquo; πολλά. & rdquo; Η βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες υγειονομικής περίθαλψης είναι πιο πιθανό να σημειωθεί από τις γυναίκες (το 22% των γυναικών χρηστών δηλώνουν ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν πληροφορίες περί υγειονομικής περίθαλψης & ldquo; πολλά & rdquo; έναντι 17% των ανδρών χρηστών), ενώ μεγαλύτερος αριθμός ανδρών για τη βελτιωμένη ικανότητά τους να επιδιώκουν χόμπι και ενδιαφέροντα (το 38% των ανδρών χρηστών λένε ότι το Διαδίκτυο έχει βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά τους & ldquo; πολλά & rdquo; έναντι 27% των γυναικών χρηστών).


Για αγορές, οι νεότεροι χρήστες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν μεγάλες βελτιώσεις συνολικά, αλλά οι παλαιότεροι χρήστες αναφέρουν μεγαλύτερη ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, με χόμπι, οι χρήστες κάτω των 50 ετών αναφέρουνκαι τα δυοτα πιο θετικά αποτελέσματα και οι μεγαλύτερες αυξήσεις από το 2001. Εκείνοι που σημειώνουν τον τρόπο με τον οποίο το Διαδίκτυο τους βοηθά να κάνουν τη δουλειά τους αναφέρουν σχετικά μικρή παραλλαγή ανάλογα με την ηλικία. Μόνο όσοι είναι ηλικίας 65 ετών και άνω (και πιθανόν να αποσυρθούν) είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επαινέσουν τον ρόλο του Διαδικτύου στη δουλειά τους. Η υγειονομική περίθαλψη γενικά αποδίδει συγκρίσιμα θετικά σημάδια στις γενιές, με τις περισσότερες αλλαγές από το 2001 να καταγράφονται μεταξύ των νεότερων (18-29) και των ηλικιωμένων (65+) χρηστών.Η διείσδυση στο Διαδίκτυο φτάνει σε ένα νέο σημείο υψηλού νερού


Ενώ το μερίδιο των χρηστών του Διαδικτύου που αναφέρουν θετικές επιπτώσεις έχει αυξηθεί, το τεράστιο μέγεθος του πληθυσμού του Διαδικτύου συνεχίζει επίσης να αυξάνεται. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το 2006 δείχνουν ότι η διείσδυση στο Διαδίκτυο μεταξύ ενηλίκων στις Η.Π.Α. έχει φτάσει στο υψηλό όλων των εποχών.1Ενώ το ποσοστό των Αμερικανών που λένε ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο συνέχισε να παρουσιάζει ελαφρώς διακυμάνσεις, η τελευταία μας έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου - 6 Απριλίου 2006, δείχνει ότι το 73% των ερωτηθέντων (περίπου 147 εκατομμύρια ενήλικες) είναι χρήστες του Διαδικτύου, από 66% (περίπου 133 εκατομμύρια ενήλικες) στην έρευνα του Ιανουαρίου 2005. Και το μερίδιο των Αμερικανών που έχουν ευρυζωνικές συνδέσεις στο σπίτι έχει πλέον φτάσει το 42% (περίπου 84 εκατομμύρια), από 29% (περίπου 59 εκατομμύρια) τον Ιανουάριο του 2005.

Ποσοστό ενηλίκων των ΗΠΑ στο Διαδίκτυο

Όπως σημειώθηκε πρόσφατα στο μαςΓενιές στο Διαδίκτυοαναφέρουν, η χρήση του Διαδικτύου εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Ενώ το 88% των παιδιών ηλικίας 18-29 ετών είναι πλέον συνδεδεμένοι, το 84% των παιδιών ηλικίας 30-49 ετών, το 71% των παιδιών ηλικίας 50-64 ετών και το 32% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Σε μια ξεχωριστή έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2004, διαπιστώσαμε ότι το 87% των 12-17 ετών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.


Τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα είναι πολύ λιγότερο πιθανό να είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Μόνο το 53% των ενηλίκων που ζουν σε νοικοκυριά με λιγότερο από 30.000 $ ετήσιο εισόδημα πηγαίνουν στο Διαδίκτυο, έναντι 80% εκείνων των οποίων το εισόδημα κυμαίνεται μεταξύ 30.000-50.000 $. Οι ενήλικες που ζουν σε νοικοκυριά που κερδίζουν 50.000 $ ή περισσότερο υπερβαίνουν τον εθνικό μέσο όρο διείσδυσης στο Διαδίκτυο. Το 86% των ενηλίκων που ζουν σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα μεταξύ 50.000 και 75.000 $ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 91% των ενηλίκων που ζουν σε νοικοκυριά που κερδίζουν περισσότερα από 75.000 $.

Η εκπαίδευση παραμένει επίσης ένας σημαντικός δείκτης για τη χρήση του Διαδικτύου. Ενώ το 40% των ενηλίκων που έχουν λιγότερη εκπαίδευση από το γυμνάσιο χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, το 64% των ενηλίκων με πτυχίο γυμνασίου συνδέονται στο διαδίκτυο. Μεταξύ εκείνων που έχουν κάποια εκπαίδευση στο κολέγιο, το 84% χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και το 91% των ενηλίκων με τουλάχιστον πτυχίο κολλεγίου συνδέονται στο διαδίκτυο.