Κοινοποιήσιμα αποσπάσματα από Αμερικανούς σχετικά με διαδικτυακή παρενόχληση

Μια νέα, εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα του Pew Research Center σε 4.248 ενήλικες των ΗΠΑ που διεξήχθη στις 9-23 Ιανουαρίου 2017, διαπιστώνει ότι το 41% ​​των Αμερικανών έχουν υποστεί προσωπικά παρενοχλητική συμπεριφορά στο διαδίκτυο και ένα ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο (66%) έχει παρακολουθήσει αυτές τις συμπεριφορές απευθύνεται σε άλλους.


Ακολουθούν μερικά κοινά αποσπάσματα από τους ερωτηθέντες αυτής της έρευνας σχετικά με τις εμπειρίες τους με διαδικτυακή παρενόχληση.

Κοινή χρήση στο Facebook Κοινή χρήση στο TwitterΕνσωμάτωση αναφοράς Κοινή χρήση © ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ PEWΚοινή χρήση στο Facebook Κοινή χρήση στο TwitterΕνσωμάτωση αναφοράς Κοινή χρήση © ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ PEWΚοινή χρήση στο Facebook Κοινή χρήση στο TwitterΕνσωμάτωση αναφοράς Κοινή χρήση © ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ PEWΚοινή χρήση στο Facebook Κοινή χρήση στο TwitterΕνσωμάτωση αναφοράς Κοινή χρήση © ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ PEWΚοινή χρήση στο Facebook Κοινή χρήση στο TwitterΕνσωμάτωση αναφοράς Κοινή χρήση © ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ PEWΚοινή χρήση στο Facebook Κοινή χρήση στο TwitterΕνσωμάτωση αναφοράς Κοινή χρήση © ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ PEW