• Κύριος
  • Παγκόσμια
  • Η ιδιοκτησία των smartphone αυξάνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι πάντα εξίσου

Η ιδιοκτησία των smartphone αυξάνεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο, αλλά όχι πάντα εξίσου

Ένας αγρότης τραβά μια selfie με ένα smartphone σε ένα ράλι στο Τζαϊπούρ της Ινδίας. (Vishal Bhatnagar / AFP / Getty Images)

Διάγραμμα που δείχνει ότι η ιδιοκτησία smartphone στις προηγμένες οικονομίες είναι υψηλότερη από ό, τι στις αναδυόμενες οικονομίες.Η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας εξαπλώθηκε ραγδαία σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, εκτιμάται ότι περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια άτομα διαθέτουν κινητές συσκευές και πάνω από τις μισές από αυτές τις συνδέσεις είναι smartphone. Ωστόσο, η ανάπτυξη της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας μέχρι σήμερα δεν ήταν ίδια, είτε μεταξύ των εθνών είτε εντός αυτών. Τα άτομα στις προηγμένες οικονομίες είναι πιο πιθανό να έχουν κινητά τηλέφωνα - συγκεκριμένα smartphone - και είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά μέσα από ό, τι τα άτομα στις αναδυόμενες οικονομίες. Για παράδειγμα, ένας μέσος όρος 76% σε 18 προηγμένες οικονομίες που ερωτήθηκαν έχουν smartphone, σε σύγκριση με ένα μέσο όρο μόνο 45% στις αναδυόμενες οικονομίες.


Η ιδιοκτησία smartphone μπορεί να ποικίλλει ευρέως ανά χώρα, ακόμη και σε προηγμένες οικονομίες. Ενώ περίπου 9 σε 10 ή περισσότεροι Νότιοι Κορεάτες, Ισραηλινοί και Ολλανδοί κατέχουν smartphone, τα ποσοστά ιδιοκτησίας είναι πιο κοντά στα έξι στα δέκα σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες όπως η Πολωνία, η Ρωσία και η Ελλάδα. Και στις αναδυόμενες οικονομίες, τα ποσοστά ιδιοκτησίας smartphone ποικίλλουν σημαντικά, από τα υψηλότερα ποσοστά του 60% στη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία έως περίπου τα τέσσερα στα δέκα στην Ινδονησία, την Κένυα και τη Νιγηρία. Μεταξύ των ερωτηθέντων χωρών, η ιδιοκτησία είναι χαμηλότερη στην Ινδία, όπου μόνο το 24% αναφέρει ότι διαθέτει smartphone.

Οι χώρες ομαδοποιούνται σε δύο οικονομικές κατηγορίες, «προηγμένες» και «αναδυόμενες», βάσει πολλαπλών πηγών και κριτηρίων, όπως: ταξινομήσεις εισοδήματος της Παγκόσμιας Τράπεζας. κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΣΔΙΤ) · συνολικό μέγεθος της οικονομίας της χώρας, όπως μετράται από το ΑΕγχΠ · και μέσος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ μεταξύ 2013 και 2017. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Παράρτημα Α.

Διάγραμμα που δείχνει ότι η τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας, το Διαδίκτυο και η χρήση κοινωνικών μέσων είναι πιο συχνές στις προηγμένες οικονομίες.

Είτε στις προηγμένες είτε στις αναδυόμενες οικονομίες, οι νεότεροι, εκείνοι με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και εκείνοι με υψηλότερα εισοδήματα είναι πιο πιθανό να συνδεθούν ψηφιακά.1 2Οι νέοι σε κάθε χώρα που ερωτήθηκαν είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν smartphone, να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν κοινωνικά μέσα. Σε όλες τις προηγμένες οικονομίες που ερευνήθηκαν, μεγάλες πλειοψηφίες κάτω των 35 ετών διαθέτουν smartphone. Αντίθετα, η ιδιοκτησία smartphone μεταξύ των παλαιότερων πληθυσμών των προηγμένων οικονομιών ποικίλλει ευρέως, κυμαινόμενη από περίπου το ένα τέταρτο των Ρώσων 50 ετών και άνω έως περίπου εννέα στους δέκα ηλικιωμένους Νοτιοκορεάτες.

Διαγράμματα που δείχνουν ότι στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες, τα smartphone είναι πανταχού παρόντα στους νέους ενήλικες εδώ και χρόνια, αλλά οι μεγαλύτερες κοόρτες ξεπερνούν.Ωστόσο, σε πολλές από αυτές τις προηγμένες οικονομίες, το ηλικιακό χάσμα στην ιδιοκτησία smartphone έχει κλείσει από το 2015. Δύο παράγοντες μπορεί να συμβάλουν σε αυτό το στενότερο κενό: Πρώτον, όσοι κάτω των 35 ήταν ήδη πολύ πιθανό να κατέχουν smartphone όταν ρωτήθηκαν το 2015, παρουσιάζοντας ένα « ανώτατο όριο. Δεύτερον, η ηλικιωμένη ομάδα φαίνεται να υιοθετεί σταθερά την τεχνολογία smartphone. Για παράδειγμα, εννέα στους δέκα ή περισσότερους Αμερικανούς ηλικίας 34 ετών και κάτω έχουν smartphone από το 2015, ενώ το ποσοστό ιδιοκτησίας μεταξύ της ηλικιακής ομάδας 50 και άνω έχει αυξηθεί από 53% σε 67% την ίδια περίοδο.


Στις περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες, ωστόσο, τα πρότυπα ιδιοκτησίας smartphone φαίνονται αρκετά διαφορετικά. Σε αυτές τις χώρες, τα ποσοστά ιδιοκτησίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες τείνουν να είναι χαμηλότερα από αυτά που παρατηρούνται στις προηγμένες οικονομίες. Για παράδειγμα, ενώ οι πλειοψηφίες των ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω διαθέτουν smartphone σε πολλές προηγμένες οικονομίες, σε καμία αναδυόμενη οικονομία που δεν ερευνήθηκε, τα ποσοστά ιδιοκτησίας smartphone μεταξύ αυτής της ηλικιωμένης ομάδας δεν υπερβαίνουν το 35%.Διαγράμματα που δείχνουν ότι σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες, οι νεότεροι πρωτοπορούν στην κατοχή smartphone.

Επιπλέον, στις περισσότερες αναδυόμενες οικονομίες, το χάσμα ηλικίας στην ιδιοκτησία smartphone ήταναυξάνεταιΤα τελευταία χρόνια. Αν και η ηλικιωμένη ομάδα είναι πιο πιθανό να έχει τηλέφωνα τώρα από ό, τι πριν από λίγα χρόνια, το ποσοστό υιοθέτησης ήταν πολύ πιο γρήγορο μεταξύ των νεότερων ηλικιακών ομάδων. Στις Φιλιππίνες, για παράδειγμα, οι 34 και κάτω είναι 47 ποσοστιαίες μονάδες πιο πιθανό να έχουν smartphone σήμερα από ό, τι οι ηλικίες 50 ετών και άνω - σε σύγκριση με ένα κενό μόνο 23 ποσοστιαίες μονάδες το 2015.


Η εκπαίδευση και το επίπεδο εισοδήματος παίζουν επίσης σημαντικούς ρόλους όσον αφορά την εξήγηση των διαφορών στην τεχνολογική χρήση στις περισσότερες χώρες. Σε κάθε χώρα που ερωτήθηκε, τα άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση και υψηλότερο εισόδημα είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο από τα άτομα με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης ή εισόδημα. Και σχεδόν σε κάθε χώρα, το ίδιο ισχύει για τη χρήση των κοινωνικών μέσων. Τα εκπαιδευτικά κενά στις αναδυόμενες οικονομίες είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των Νιγηρίων με δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή περισσότερο χρησιμοποιούν κοινωνικά μέσα (58%) σε σύγκριση με μόλις το 10% των Νιγηρίων με λιγότερη εκπαίδευση, για ένα κενό 48 ποσοστιαίων μονάδων. Το εκπαιδευτικό χάσμα στη χρήση του Διαδικτύου είναι ακόμη ευρύτερο 53 βαθμοί: το 65% των πιο μορφωμένων Νιγηρίων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε σύγκριση με μόλις το 12% αυτών με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.

Αντίθετα, το φύλο παίζει περιορισμένο μόνο ρόλο στην εξήγηση των διαφορών στην τεχνολογική χρήση στις περισσότερες χώρες. Είτε στις προηγμένες είτε στις αναδυόμενες οικονομίες, οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιμοποιούν γενικά τεχνολογία - συμπεριλαμβανομένων των smartphone, του Διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων - σε παρόμοιες τιμές Για παράδειγμα, το χάσμα των φύλων στην ιδιοκτησία smartphone είναι συνήθως στα μεσαία ψηφία, όπου υπάρχουν κενά. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, το 69% των ανδρών διαθέτουν smartphone σε σύγκριση με το 63% των γυναικών. Και, στις περισσότερες χώρες, άνδρες και γυναίκες έχουν αποκτήσει σε μεγάλο βαθμό smartphone με παρόμοια ποσοστά τα τελευταία χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στη χρήση παρέμεινε σταθερό. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, ενώ το 38% των γυναικών και το 43% των ανδρών κατείχαν smartphone το 2015, σήμερα το 57% των γυναικών και το 63% τις κατέχουν - ένα σχεδόν ίδιο χάσμα και στα δύο σημεία του χρόνου.


Η αξιοσημείωτη εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο είναι η Ινδία, όπου οι άνδρες (34%) είναι πολύ πιο πιθανό από τις γυναίκες (15%) να κατέχουν smartphone - ένα κενό 19 ποσοστιαίων μονάδων. Και το χάσμα των φύλων της Ινδίας αυξάνεται: Το σημερινό χάσμα είναι 10 μονάδες μεγαλύτερο από ό, τι πριν από μόλις πέντε χρόνια (τότε, το 16% των ανδρών και το 7% των γυναικών ανήκαν σε smartphone).

Αυτά είναι από τα σημαντικότερα ευρήματα από μια έρευνα του Pew Research Center που πραγματοποιήθηκε σε 30.133 άτομα σε 27 χώρες από τις 14 Μαΐου έως τις 12 Αυγούστου 2018.