Ενημερωτικό δελτίο κοινωνικών μέσων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ: INTERNET / BROADBAND | ΚΙΝΗΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ


Σήμερα, περίπου επτά στους δέκα Αμερικανούς χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν μεταξύ τους, να αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο ειδήσεων, να μοιράζονται πληροφορίες και να διασκεδάζουν. Εξερευνήστε τα μοτίβα και τις τάσεις που διαμορφώνουν το τοπίο των κοινωνικών μέσων την τελευταία δεκαετία παρακάτω.

Χρήση κοινωνικών μέσων με την πάροδο του χρόνου

Όταν το Pew Research Center άρχισε να παρακολουθεί την υιοθέτηση κοινωνικών μέσων το 2005, μόλις το 5% των Αμερικανών ενηλίκων χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία από αυτές τις πλατφόρμες. Μέχρι το 2011, το μερίδιο αυτό είχε αυξηθεί στο ήμισυ όλων των Αμερικανών και σήμερα το 72% του κοινού χρησιμοποιεί κάποιο είδος κοινωνικών μέσων.

Ενήλικες των Η.Π.Α.
3/21/2005 5%
8/12/2005 8%
8/31/2006 έντεκα%
11/5/2008 είκοσι ένα%
10/8/2008 26%
8/31/2008 25%
4/12/2008 27%
12/20/2008 26%
4/19/2009 36%
9/14/2009 37%
12/27/2009 42%
1/19/2010 43%
5/30/2010 48%
9/13/2010 46%
11/24/2010 Τέσσερα πέντε%
28/11/2010 46%
12/21/2010 47%
5/22/2011 πενήντα%
26/8/2011 πενήντα%
2/19/2012 53%
7/8/2012 59%
12/9/2012 54%
5/19/2013 61%
7/14/2013 60%
9/30/2013 63%
1/26/2014 62%
12/7/2015 65%
11/6/2016 69%
10/1/2018 69%
7/2/2019 72%

Κέντρο Ερευνών Pew

Ποιος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Καθώς περισσότεροι Αμερικανοί έχουν υιοθετήσει τα κοινωνικά μέσα, η βάση χρηστών των κοινωνικών μέσων έχει επίσης αυξηθεί περισσότερο αντιπροσωπευτική του ευρύτερου πληθυσμού. Οι νεαροί ενήλικες ήταν από τους πρώτους χρήστες κοινωνικών μέσων και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους ιστότοπους σε υψηλά επίπεδα, αλλά η χρήση από μεγαλύτερους ενήλικες έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.


Ηλικία Φύλου Εκπαίδευση Εισοδήματος Φύλου
18-29 30-49 50-64 65+
3/21/2005 7% 6% 4% 3%
8/12/2005 16% 9% 5% 2%
8/31/2006 41% 6% 3% 0%
11/5/2008 60% είκοσι ένα% 7% 2%
10/8/2008 65% 27% 10% 3%
8/31/2008 68% 27% 9% 2%
4/12/2008 67% 30% 12% 2%
12/20/2008 59% 28% 8% 3%
4/19/2009 70% 42% είκοσι% 5%
9/14/2009 67% 44% είκοσι ένα% 6%
12/27/2009 78% 47% 25% 8%
1/19/2010 76% 51% 26% 7%
5/30/2010 82% 53% 37% έντεκα%
9/13/2010 80% 52% 31% 9%
11/24/2010 74% 54% 33% έντεκα%
28/11/2010 78% 54% 33% 14%
12/21/2010 76% 55% 36% 12%
5/22/2011 79% 61% 38% 14%
26/8/2011 82% 59% 36% 12%
2/19/2012 82% 64% 39% 16%
7/8/2012 88% 68% 48% 22%
5/19/2013 87% 72% πενήντα% 24%
7/14/2013 87% 72% 49% είκοσι ένα%
9/30/2013 89% 74% 54% 27%
1/26/2014 84% 77% 52% 27%
12/7/2015 90% 77% 51% 35%
11/6/2016 86% 80% 64% 3. 4%
10/1/2018 88% 78% 64% 37%
7/2/2019 90% 82% 69% 40%

Κέντρο Ερευνών Pewάσπρο Μαύρος Ισπανόφωνος
3/21/2005 5% 4%
8/12/2005 8% 7%
8/31/2006 9% έντεκα%
11/5/2008 19% είκοσι ένα%
10/8/2008 είκοσι ένα% 32%
8/31/2008 22% 25%
4/12/2008 26% 25%
12/20/2008 24% 27%
4/19/2009 35% 33%
9/14/2009 39% 33%
12/27/2009 42% 42%
1/19/2010 41% 44%
5/30/2010 46% 51%
9/13/2010 47% 41% 40%
11/24/2010 Τέσσερα πέντε% 43% 39%
28/11/2010 47% 40% 44%
12/21/2010 48% 41% 44%
5/22/2011 πενήντα% 46% 51%
26/8/2011 51% 49% Τέσσερα πέντε%
2/19/2012 53% 48% 51%
7/8/2012 59% 58% 58%
12/9/2012 54% πενήντα% 53%
5/19/2013 60% 64% 61%
7/14/2013 56% 57%
9/30/2013 62% 58% 66%
1/26/2014 59% 61% 66%
12/7/2015 65% 56% 65%
11/6/2016 69% 63% 74%
10/1/2018 68% 69% 72%
7/2/2019 73% 69% 70%

Κέντρο Ερευνών Pew


Αλλά γυναίκες
3/21/2005 6% 4%
8/12/2005 10% 8%
8/31/2006 13% 10%
11/5/2008 είκοσι ένα% 22%
10/8/2008 25% 27%
8/31/2008 25% 24%
4/12/2008 26% 29%
12/20/2008 25% 26%
4/19/2009 33% 38%
9/14/2009 36% 37%
12/27/2009 38% Τέσσερα πέντε%
1/19/2010 39% 46%
5/30/2010 44% 52%
9/13/2010 42% 49%
11/24/2010 39% πενήντα%
28/11/2010 42% πενήντα%
12/21/2010 44% πενήντα%
5/22/2011 47% 54%
26/8/2011 πενήντα% πενήντα%
2/19/2012 πενήντα% 56%
7/8/2012 54% 64%
12/9/2012 πενήντα% 58%
5/19/2013 59% 63%
7/14/2013 57% 62%
9/30/2013 60% 66%
1/26/2014 60% 63%
12/7/2015 62% 68%
11/6/2016 66% 72%
10/1/2018 65% 73%
7/2/2019 65% 78%

Κέντρο Ερευνών Pew

Λιγότερο από 30.000 $ 30.000 $ - 49,999 $ 50.000 $ - 74,999 $ 75.000 $ +
3/21/2005 3% 6% 8% 7%
8/12/2005 5% 9% 9% δεκαπέντε%
8/31/2006 8% 16% 9% 10%
11/5/2008 2. 3% 2. 3% 19% 25%
10/8/2008 27% 28% 28% 30%
8/31/2008 22% 26% 33% 28%
4/12/2008 24% 3. 4% 27% 35%
12/20/2008 26% 29% 27% 32%
4/19/2009 30% 39% 43% 47%
9/14/2009 32% 40% 43% πενήντα%
12/27/2009 37% 43% 47% 53%
1/19/2010 39% 43% 48% 49%
5/30/2010 42% 54% πενήντα% 60%
9/13/2010 38% 48% 54% 63%
11/24/2010 39% 46% 53% 57%
28/11/2010 40% πενήντα% πενήντα% 58%
12/21/2010 39% 52% 59% 60%
5/22/2011 42% 60% 56% 66%
26/8/2011 42% 54% 55% 64%
2/19/2012 46% 58% 57% 68%
7/8/2012 55% 59% 61% 73%
12/9/2012 48% 56% 60% 65%
5/19/2013 57% 63% 69% 68%
7/14/2013 52% 59% 63% 71%
9/30/2013 58% 64% 70% 73%
1/26/2014 58% 64% 67% 74%
12/7/2015 56% 69% 72% 78%
11/6/2016 60% 71% 73% 78%
10/1/2018 63% 74% 74% 77%
7/2/2019 68% 70% 83% 78%

Κέντρο Ερευνών Pew


Γυμνάσιο ή λιγότερο Κάποιο Κολέγιο Απόφοιτος κολεγίου
3/21/2005 3% 5% 10%
8/12/2005 5% 10% 13%
8/31/2006 9% 17% 9%
11/5/2008 18% 29% είκοσι ένα%
10/8/2008 22% 32% 29%
8/31/2008 19% 28% 32%
4/12/2008 είκοσι% 38% 33%
12/20/2008 19% 35% 32%
4/19/2009 27% 44% 44%
9/14/2009 27% 44% 48%
12/27/2009 29% 53% 55%
1/19/2010 32% 54% πενήντα%
5/30/2010 37% 58% 59%
9/13/2010 3. 4% 55% 57%
11/24/2010 33% 55% 56%
28/11/2010 36% 54% 56%
12/21/2010 35% 56% 60%
5/22/2011 39% 58% 63%
26/8/2011 39% 64% 59%
2/19/2012 41% 65% 64%
7/8/2012 48% 68% 69%
12/9/2012 44% 62% 62%
5/19/2013 52% 67% 69%
7/14/2013 47% 67% 71%
9/30/2013 51% 70% 73%
1/26/2014 πενήντα% 71% 69%
12/7/2015 54% 70% 76%
11/6/2016 59% 73% 78%
10/1/2018 60% 72% 79%
7/2/2019 64% 74% 79%

Κέντρο Ερευνών Pew

Αστικός Προάστειος Αγροτικός
3/21/2005 6% 5% 3%
8/12/2005 10% 8% 6%
8/31/2006 14% 10% 10%
11/5/2008 24% 22% 16%
10/8/2008 30% 25% 19%
8/31/2008 29% 24% 18%
4/12/2008 30% 28% είκοσι ένα%
12/20/2008 24% 19% 14%
4/19/2009 29% 33% είκοσι ένα%
9/14/2009 33% 31% 28%
12/27/2009 Τέσσερα πέντε% 43% 3. 4%
1/19/2010 Τέσσερα πέντε% 43% 35%
5/30/2010 53% πενήντα% 39%
9/13/2010 48% πενήντα% 32%
11/24/2010 48% 46% 40%
28/11/2010 πενήντα% 46% 41%
12/21/2010 51% 49% 39%
5/22/2011 53% 52% 44%
26/8/2011 53% 51% 42%
2/19/2012 56% 54% Τέσσερα πέντε%
7/8/2012 60% 61% πενήντα%
12/9/2012 56% 55% 47%
5/19/2013 64% 61% 56%
7/14/2013 64% 60% 49%
9/30/2013 66% 63% 55%
1/26/2014 63% 64% 53%
12/7/2015 64% 68% 58%
11/6/2016 69% 71% 60%
10/1/2018 75% 69% 59%
7/2/2019 76% 72% 66%

Κέντρο Ερευνών Pew

Ποιες πλατφόρμες κοινωνικών μέσων είναι πιο δημοφιλείς

Το YouTube και το Facebook είναι οι πιο διαδεδομένες διαδικτυακές πλατφόρμες και η βάση χρηστών του είναι ευρύτερα αντιπροσωπευτική του πληθυσμού στο σύνολό του. Μικρότερες μετοχές Αμερικανών χρησιμοποιούν ιστότοπους όπως το Twitter, το Pinterest, το Instagram και το LinkedIn.

Facebook Pinterest Ίνσταγκραμ LinkedIn Κελάδημα Snapchat Youtube WhatsApp Reddit
5/8/2012 54% 10% 9% 16% 13%
7/8/2012 14%
12/9/2012 13% έντεκα% 13%
12/16/2012 57%
5/19/2013 δεκαπέντε%
7/14/2013 16%
9/16/2013 57% 17% 14% 17% 14%
9/30/2013 16%
1/26/2014 16%
21/9/2014 58% 22% είκοσι ένα% 2. 3% 19%
12/4/2015 62% 26% 24% 22% είκοσι%
4/4/2016 68% 26% 28% 25% είκοσι ένα%
10/1/2018 68% 29% 35% 25% 24% 27% 73% 22%
7/2/2019 69% 28% 37% 27% 22% 24% 73% είκοσι% έντεκα%

Κέντρο Ερευνών Pew


Ποιος χρησιμοποιεί κάθε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων

Η χρήση των κύριων πλατφορμών κοινωνικών μέσων ποικίλλει ανάλογα με παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο.

Facebook / Instagram / LinkedIn Twitter / Pinterest / Snapchat YouTube / WhatsApp / Reddit

% των ενηλίκων των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν κάθε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων

Facebook Ίνσταγκραμ LinkedIn
Σύνολο 69% 37% 27%
Αλλά 63% 31% 29%
γυναίκες 75% 43% 24%
Ηλικίες 18-29 79% 67% 28%
30-49 79% 47% 37%
50-64 68% 2. 3% 24%
65+ 46% 8% έντεκα%
άσπρο 70% 33% 28%
Μαύρος 70% 40% 24%
Ισπανόφωνος 69% 51% 16%
Γυμνάσιο ή λιγότερο 61% 33% 9%
Κάποιο Κολέγιο 75% 37% 26%
Απόφοιτος κολεγίου 74% 43% 51%
Αστικός 73% 46% 33%
Προάστειος 69% 35% 30%
Αγροτικός 66% είκοσι ένα% 10%

Πηγή: Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 8 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2019.

Κέντρο Ερευνών Pew

% των ενηλίκων των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν κάθε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων

Κελάδημα Pinterest Snapchat
Σύνολο 22% 28% 24%
Αλλά 24% δεκαπέντε% 24%
γυναίκες είκοσι ένα% 42% 24%
Ηλικίες 18-29 38% 3. 4% 62%
30-49 26% 35% 25%
50-64 17% 27% 9%
65+ 7% δεκαπέντε% 3%
άσπρο είκοσι ένα% 33% 22%
Μαύρος 24% 27% 28%
Ισπανόφωνος 25% 22% 29%
Γυμνάσιο ή λιγότερο 13% 19% 22%
Κάποιο Κολέγιο 24% 32% 29%
Απόφοιτος κολεγίου 32% 38% είκοσι%
Αστικός 26% 30% 29%
Προάστειος 22% 30% είκοσι%
Αγροτικός 13% 26% είκοσι%

Πηγή: Πηγή: Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 8 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2019.

Κέντρο Ερευνών Pew

% των ενηλίκων των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν κάθε πλατφόρμα κοινωνικών μέσων

Youtube WhatsApp Reddit
Σύνολο 73% είκοσι% έντεκα%
Αλλά 78% είκοσι ένα% δεκαπέντε%
γυναίκες 68% 19% 8%
Ηλικίες 18-29 91% 2. 3% 22%
30-49 87% 31% 14%
50-64 70% 16% 6%
65+ 38% 3% 1%
άσπρο 71% 13% 12%
Μαύρος 77% 24% 4%
Ισπανόφωνος 78% 42% 14%
Γυμνάσιο ή λιγότερο 64% 18% 6%
Κάποιο Κολέγιο 79% 14% 14%
Απόφοιτος κολεγίου 80% 28% δεκαπέντε%
Αστικός 77% 24% έντεκα%
Προάστειος 74% 19% 13%
Αγροτικός 64% 10% 8%

Πηγή: Πηγή: Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από 8 Ιανουαρίου έως 7 Φεβρουαρίου 2019.

Κέντρο Ερευνών Pew

Πόσο συχνά οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν ιστότοπους κοινωνικών μέσων

Για πολλούς χρήστες, τα κοινωνικά μέσα είναι μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας. Περίπου τα τρία τέταρτα των χρηστών του Facebook - και περίπου έξι στους δέκα χρήστες Instagram - επισκέπτονται αυτούς τους ιστότοπους τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Πλατφόρμα Λιγότερο συχνά Εβδομαδιαίος Καθημερινά
Facebook 9% 17% 74%
Snapchat 22% 17% 61%
Ίνσταγκραμ 16% είκοσι ένα% 63%
Κελάδημα 29% 29% 42%
Youtube 17% 32% 51%

Κέντρο Ερευνών Pew

Μάθετε περισσότερα

Ακολουθήστε αυτούς τους συνδέσμους για πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση του αντίκτυπου των κοινωνικών μέσων στην αμερικανική ζωή.

10 γεγονότα για τους Αμερικανούς και το Facebook στις 16 Μαΐου 2019
Χρήση κοινωνικών μέσων στις ΗΠΑ το 2019 10 Απριλίου 2019
Οι Millennials ξεχωρίζουν για τη χρήση της τεχνολογίας τους, αλλά οι παλαιότερες γενιές αγκαλιάζουν επίσης την ψηφιακή ζωή στις 2 Μαΐου 2018
Τα περίπλοκα συναισθήματα των Αμερικανών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια εποχή απορρήτου αφορά στις 27 Μαρτίου 2018
Χρήση κοινωνικών μέσων το 2018 1 Μαρτίου 2018
Το μέλλον της αλήθειας και της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο 19 Οκτωβρίου 2017
Το μέλλον της δωρεάν ομιλίας, του Troll, της ανωνυμίας και των ψεύτικων ειδήσεων στο διαδίκτυο στις 29 Μαρτίου 2017

Όλες οι αναφορές και οι αναρτήσεις ιστολογίου που σχετίζονται με τα κοινωνικά μέσα.