• Κύριος
  • Νέα
  • Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ εκλογικών εκλογών σταθερού και διπλού πλαισίου

Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ εκλογικών εκλογών σταθερού και διπλού πλαισίου

των Scott Keeter, Leah Christian και Michael Dimock, Pew Research Center


Πραγματοποιήστε λήψη της πλήρους αναφοράς

Ο αριθμός των Αμερικανών που βασίζονται αποκλειστικά ή ως επί το πλείστον σε ένα κινητό τηλέφωνο αυξάνεται εδώ και αρκετά χρόνια, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονται μόνο μέσω σταθερού τηλεφώνου να είναι μεροληπτικές. Μια νέα ανάλυση των προεκλογικών ερευνών του Pew Research Center που διεξήχθησαν φέτος διαπιστώνει ότι η υποστήριξη για τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους ήταν σημαντικά υψηλότερη σε δείγματα που βασίζονται μόνο σε σταθερά σε σύγκριση με δείγματα διπλού πλαισίου που συνδύασαν συνεντεύξεις σταθερού και κινητού τηλεφώνου.Η διαφορά στο περιθώριο μεταξύ πιθανών ψηφοφόρων φέτος είναι περίπου διπλάσια από το 2008.

Σε τρεις δημοσκοπήσεις της Pew Research που διεξήχθησαν το φθινόπωρο του 2010 - διεξήχθησαν μεταξύ 5.216 πιθανών ψηφοφόρων, συμπεριλαμβανομένων 1.712 ερωτηθέντων σε κινητά τηλέφωνα - το GOP κατέκτησε το προβάδισμα που ήταν κατά μέσο όρο 5,1 εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερο στο δείγμα σταθερού δικτύου από ό, τι στο συνδυασμένο δείγμα σταθερού και κινητού τηλεφώνου.

Σε έξι δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2008, το προβάδισμα του Μπαράκ Ομπάμα έναντι του Τζον Μακέιν ήταν κατά μέσο όρο 2,4 εκατοστιαίες μονάδες μικρότερο στα σταθερά δείγματα από ό, τι στα συνδυασμένα δείγματα.


Στην τελική προεκλογική δημοσκόπηση της Pew Research το 2010, το σταθερό δείγμα πιθανών ψηφοφόρων βρήκε τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους να προηγούνται με 51% -39%, με 12 πόντους. Στο δείγμα που συνδύασε συνεντεύξεις σταθερού τηλεφώνου και κινητού τηλεφώνου, ο Ρεπουμπλικάνικος προπονητής ήταν 48% -42%, ένα πλεονέκτημα έξι βαθμών. Η εθνική ψηφοφορία για τους υποψηφίους της Βουλής δεν είναι ακόμη οριστική Επί του παρόντος, οι Ρεπουμπλικάνοι ξεπερνούν κατά περιθώριο επτά πόντων.

Η βασική σύγκριση σε αυτήν την ανάλυση είναι μεταξύ εκτιμήσεων που βασίζονται μόνο στο δείγμα σταθερού δικτύου, σταθμισμένο σε ένα τυπικό σύνολο δημογραφικών χαρακτηριστικών και στο συνδυασμένο δείγμα συνεντεύξεων σταθερού και κινητού τηλεφώνου, σταθμισμένων με τα ίδια δημογραφικά χαρακτηριστικά συν την κατάσταση και τη χρήση του τηλεφώνου (βλ. δήλωση μεθοδολογίας για περισσότερες λεπτομέρειες).Μια προηγούμενη ανάλυση τον Μάιο διαπίστωσε μια αυξανόμενη δυνητική μεροληψία μόνο σε έρευνες σταθερού δικτύου (Βλέπε «Αξιολόγηση της πρόκλησης κινητού τηλεφώνου», 20 Μαΐου 2010). Προηγούμενες μελέτες Pew Research σχετικά με αυτό το θέμα βρήκαν γενικά μόνο μικρές και συχνά μη σημαντικές διαφορές μεταξύ σταθερών και διπλών δειγμάτων πλαισίου (Μάιος 2006, Ιούνιος 2007, Ιανουάριος 2008, Δεκέμβριος 2008).


Η νέα ανάλυση βρίσκει επίσης σταθερές διαφορές μεταξύ των σταθερών και των συνδυασμένων δειγμάτων κατά τη σύγκριση των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Σε πέντε από τις έξι δημοσκοπήσεις της Pew Research που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του 2010, υπήρξε διαφορά τριών έως έξι ποσοστιαίων μονάδων στο περιθώριο μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Μόνο μία δημοσκόπηση δεν έδειξε καμία διαφορά.

Οι ερωτηθέντες κυττάρων λιγότερο δημοκρατικοί, πιο δημοκρατικοί

Η διαφορά στις εκτιμήσεις που παράγονται από δείγματα σταθερού και διπλού πλαισίου είναι συνέπεια όχι μόνο της συμπερίληψης των ψηφοφόρων μόνο για κινητά τηλέφωνα που χάνονται από έρευνες σταθερού δικτύου, αλλά και εκείνων με σταθερά και κινητά τηλέφωνα - τους λεγόμενους διπλούς χρήστες - που είναι προσβάσιμα με κινητό τηλέφωνο. Διπλοί χρήστες που προσεγγίζονται στο κινητό τους διαφέρουν δημογραφικά και προσεκτικά από αυτούς που φτάνουν στο σταθερό τους τηλέφωνο. Είναι νεότεροι, πιο πιθανό να είναι μαύροι ή Ισπανόφωνοι, λιγότερο πιθανό να είναι απόφοιτοι κολεγίου, λιγότερο συντηρητικοί και πιο δημοκρατικοί στην προτίμηση ψήφου τους από τους διπλούς χρήστες που φτάνουν μέσω σταθερού δικτύου.


Μεταξύ των διπλών χρηστών που προσεγγίστηκαν μέσω σταθερού δικτύου, οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν πλεονέκτημα 12 πόντων μεταξύ πιθανών ψηφοφόρων. Αλλά το προβάδισμα GOP ήταν μόνο πέντε βαθμοί μεταξύ των διπλών χρηστών που έφτασαν μέσω κινητού τηλεφώνου. Μεταξύ των ψηφοφόρων μόνο για κινητά τηλέφωνα, δεν υπήρχε ηγετική θέση των Ρεπουμπλικάνων (ονομαστικό 47% -44% δημοκρατικό πλεονέκτημα). Αυτά τα πρότυπα ήταν, αν μη τι άλλο, ισχυρότερα μεταξύ του ευρύτερου δείγματος των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από ό, τι μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων.

Τα διπλά που επιτυγχάνονται μέσω σταθερού δικτύου αποτελούσαν μικρότερο ποσοστό ψηφοφόρων στο δείγμα διπλού πλαισίου από το δείγμα σταθερού δικτύου, λόγω της προσθήκης μόνο των ερωτηθέντων στο κελί και των διπλών που επιτεύχθηκε από το κελί. Οι δύο τελευταίες ομάδες αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο όλων των ψηφοφόρων στο δείγμα διπλού πλαισίου.

Ενώ οι διπλοί χρήστες που προσεγγίστηκαν μέσω σταθερού δικτύου ήταν η πλειοψηφία των ψηφοφόρων τόσο στο δείγμα διπλού πλαισίου όσο και στο δείγμα σταθερού δικτύου, ήταν πολύ μικρότερο ποσοστό ψηφοφόρων στο δείγμα διπλού πλαισίου λόγω της προσθήκης του κελιού μόνο των ερωτηθέντων και των διπλών ατόμων που έφτασαν στο κινητό . Οι δύο τελευταίες ομάδες αποτελούσαν περίπου το ένα τρίτο όλων των ψηφοφόρων στο δείγμα διπλού πλαισίου.1

Εκείνοι που έχουν μόνο σταθερό τηλέφωνο ήταν κάπως πιο δημοκρατικοί στην προτίμηση ψήφου τους από τους ερωτηθέντες που έφτασαν στο σταθερό τους τηλέφωνο που έχουν επίσης κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, τόσο στο δείγμα σταθερού δικτύου όσο και στο συνδυασμένο δείγμα, μόνο οι ερωτηθέντες σταθεροί αποτελούν μόνο το 10% περίπου του δείγματος.2


Περαιτέρω αποδείξεις για τον αντίκτυπο των διπλών χρηστών που προσεγγίζονται μέσω κινητού τηλεφώνου φαίνονται σε σύγκριση των συνδυασμένων δειγμάτων που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις σταθερού και κινητού τηλεφώνου με εκείνες που περιλαμβάνουν σταθερό και μόνο τους ερωτηθέντες μόνο για κινητά. Η προσθήκη μόνο των ερωτηθέντων μόνο για κινητά στα σταθερά δείγματα μείωσε το πλεονέκτημα του GOP, αλλά όχι τόσο όσο περιλάμβανε όλες τις συνεντεύξεις από το δείγμα του κινητού τηλεφώνου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι οδήγησαν τους Δημοκρατικούς με μέσο περιθώριο 9,5 εκατοστιαίες μονάδες μεταξύ των πιθανών ψηφοφόρων όταν οι ερωτηθέντες μόνο για κινητά συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα σταθερού δικτύου. Το πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών ήταν 7,6 εκατοστιαίες μονάδες στο συνδυασμένο δείγμα που περιλαμβάνει όλες τις συνεντεύξεις που ολοκληρώθηκαν από το κελί.

Νέοι ψηφοφόροι και κινητά τηλέφωνα

Τα κινητά τηλέφωνα αποτελούν μια ιδιαίτερη πρόκληση για την ακριβή εκτίμηση των προτιμήσεων ψήφου των νέων και των σχετικών πολιτικών απόψεων και συμπεριφοράς. Οι νέοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν μέσω σταθερού τηλεφώνου, τόσο επειδή πολλοί δεν έχουν σταθερό τηλέφωνο και λόγω του τρόπου ζωής τους. Στο Pew Research Center έρευνες φέτος πραγματοποιούνται περίπου διπλάσιες συνεντεύξεις με άτομα κάτω των 30 ετών μέσω κινητού τηλεφώνου παρά μέσω σταθερού τηλεφώνου, παρά το γεγονός ότι τα δείγματα Pew Research περιλαμβάνουν διπλάσια σταθερά από τα κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Εθνικού Κέντρου Στατιστικών Υγείας, το δεύτερο εξάμηνο του 2009, το 38% των 18 έως 24 ετών και το 49% των 25 έως 29 ετών ζούσαν σε νοικοκυριά που δεν είχαν σταθερό. Και η έρευνα έδειξε ότι άτομα κάτω των 30 ετών που είναι μόνο κινητό τηλέφωνο μπορούν να έχουν διαφορετικές συμπεριφορές και συμπεριφορές από εκείνους που είναι προσβάσιμοι μέσω σταθερού τηλεφώνου.3

Οι εκτιμήσεις από το συνδυασμένο σταθερό και δείγμα κυττάρων βάσει των τριών τελευταίων προεκλογικών ερευνών Pew Research έδειξαν στους Δημοκρατικούς με προβάδισμα 53% έως 38% έναντι των Ρεπουμπλικάνων μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων κάτω των 30 ετών. Αλλά εκτιμήσεις βασίζονται μόνο σε συνεντεύξεις από το σταθερό Το δείγμα έδειξε ότι οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών υπολογίζονται ακόμη και μεταξύ των νέων ψηφοφόρων - το 49% είπε ότι εάν διεξαχθούν σήμερα οι εκλογές θα ψηφίσουν τον Δημοκρατικό υποψήφιο, ενώ το 45% υποστήριξε τον Ρεπουμπλικανικό υποψήφιο στην περιοχή τους. Η διαφορά στο περιθώριο μεταξύ του συνδυασμένου δείγματος και του σταθερού δείγματος ήταν 11 βαθμοί.

Αυτές οι δειγματοληπτικές διαφορές στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων δεν περιορίστηκαν μόνο στους ψηφοφόρους ηλικίας κάτω των 30 ετών. Οι εκτιμήσεις που βασίστηκαν στις συνεντεύξεις σταθερού και κινητού τηλεφώνου παρήγαγαν ελαφρώς λιγότερη υποστήριξη για τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους και μεγαλύτερη υποστήριξη για τους Δημοκρατικούς υποψηφίους σε ψηφοφόρους ηλικίας 30-39 και 40-49. Μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και στις δύο αυτές ηλικιακές ομάδες, υπήρχε διαφορά στο περιθώριο των πέντε ποσοστιαίων μονάδων. Μεταξύ των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ηλικίας 50 ετών και άνω, υπήρχε μικρή διαφορά στο περιθώριο μεταξύ του συνδυασμένου δείγματος και των σταθερών δειγμάτων.

Η σύγκριση της προτίμησης των ψήφων των πιθανών ψηφοφόρων σε ηλικιακές ομάδες έχει παρόμοιο αποτέλεσμα, αν και οι εκτιμήσεις δεν είναι τόσο ισχυρές λόγω των μικρότερων μεγεθών δειγμάτων. Επειδή οι νέοι είναι πολύ λιγότερο πιθανό από τους ηλικιωμένους να ταξινομηθούν ως πιθανοί ψηφοφόροι, το μέγεθος του δείγματος των νέων πιθανών ψηφοφόρων μειώνεται σημαντικά.

Χαρακτηριστικά διπλών χρηστών που προσεγγίζονται από κελί και σταθερά

Οι διπλοί χρήστες που προσεγγίζονται μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πολύ νεότεροι από εκείνους που έχουν φτάσει μέσω σταθερού τηλεφώνου - το 22% των διπλών ατόμων που πήραν συνέντευξη στο κινητό τους είναι νεότεροι από την ηλικία των 30 ετών, σε σύγκριση με μόνο το 8% των διπλών ατόμων που έχουν φτάσει στο σταθερό τους τηλέφωνο.

Το κινητό τηλέφωνο είναι μόνο νεότεροι από διπλούς χρήστες και άτομα με σταθερό τηλέφωνο. Το 42% των ατόμων με μόνο κινητό τηλέφωνο είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών.

Οι μισοί από αυτούς που έχουν μόνο σταθερό τηλέφωνο είναι ηλικίας 65 ετών και άνω - πολύ υψηλότεροι από ό, τι σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία χρήσης τηλεφώνου.

Υπάρχουν επίσης διαφορές από την εκπαίδευση. Περισσότερα από τα διπλά που επιτυγχάνονται με κελί από ό, τι από σταθερά έχουν μόνο γυμνάσιο ή λιγότερο (33% έναντι 29%), ενώ περισσότερα διπλά που φτάνουν στην σταθερή τους γραμμή είναι απόφοιτοι κολεγίου (43% έναντι 38%).

Τα επτά στα δέκα (70%) διπλότυπα που πήραν συνέντευξη στο κινητό τους είναι λευκοί λευκοί, σε σύγκριση με το 79% των διπλών που έφτασαν στο σταθερό τους τηλέφωνο.

Οι Ισπανόφωνοι και οι Αφροαμερικανοί αποτελούν μεγαλύτερο ποσοστό διπλών ατόμων στο κινητό τους απ 'ό, τι στο σταθερό τους τηλέφωνο.

Όπως θα έδειχναν οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων, τα διπλά άτομα που έφτασαν στο κινητό τους είναι κάπως πιο δημοκρατικά στο κόμμα τους από αυτά που πήραν συνέντευξη στα σταθερά τους τηλέφωνα.

Με περιθώριο 47% έως 43%, τα διπλάσια που έφτασαν στο κινητό τους ταυτίζονται με το Δημοκρατικό Κόμμα ή το άπαχο Δημοκρατικό.

Αυτή η ισορροπία αντιστρέφεται σχεδόν μεταξύ των διπλών που έχουν επιτευχθεί στο σταθερό τους - 46% είναι Ρεπουμπλικάνοι ή άπαχοι Ρεπουμπλικάνοι, ενώ το 43% είναι Δημοκρατικοί ή άπαχοι Δημοκρατικοί.

Τόσο μόνο τα κελιά όσο και εκείνα με μόνο σταθερό τηλέφωνο είναι πιο δημοκρατικά από τα Ρεπουμπλικάνα στην αναγνώριση του κόμματος τους.

Οι διπλοί που πήραν συνέντευξη στο σταθερό τους τηλέφωνο είναι κάπως πιο συντηρητικοί στις πολιτικές τους απόψεις από αυτές που έφτασαν στο κινητό (43% έναντι 40%).

Τα κελιά μόνο, αντίθετα, είναι πιο φιλελεύθερα από τα διπλά που επιτυγχάνονται μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.

Τα διπλά άτομα που φτάνουν μέσω κινητού τηλεφώνου είναι επίσης λιγότερο πιθανό να εγγραφούν για ψηφοφορία από αυτά που πήραν συνέντευξη στο σταθερό τους τηλέφωνο (80% έναντι 88%).

Η εγγραφή ψηφοφόρων είναι η χαμηλότερη μεταξύ εκείνων με μόνο κινητό τηλέφωνο - μόλις το 60% είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα περισσότερα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης προέρχονται από έξι έρευνες του Pew Research Center που διεξήχθησαν το 2010. Και οι έξι έρευνες βασίστηκαν σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε εθνικά δείγματα ενηλίκων, ηλικίας 18 ετών και άνω, που ζουν στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ημερομηνίες πεδίου και τα μεγέθη δείγματος για εγγεγραμμένους και πιθανούς ψηφοφόρους για κάθε έρευνα.

Η έρευνα στα τέλη Οκτωβρίου διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της Princeton Survey Research Associates International με συλλογή δεδομένων από την Princeton Data Source και την Abt / SRBI Inc. Οι έρευνες στα μέσα Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου, Αυγούστου και Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν υπό τη διεύθυνση της Princeton Survey Research Associates International με συλλογή δεδομένων από την Princeton Data Source. Η έρευνα του Ιουνίου διεξήχθη από την Abt SRBI, Inc. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα Αγγλικά μόνο για τις έρευνες στα μέσα Οκτωβρίου και στα τέλη Οκτωβρίου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα Αγγλικά και στα Ισπανικά για τις άλλες τέσσερις έρευνες. Τα δείγματα σταθερού τηλεφώνου και κινητού τηλεφώνου και για τις έξι έρευνες παρασχέθηκαν από την Survey Sampling International.

Το συνδυασμένο δείγμα σταθερού τηλεφώνου και κινητού τηλεφώνου σταθμίζεται χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική τεχνική που ταιριάζει με το φύλο, την ηλικία, την εκπαίδευση, τη φυλή / εθνικότητα, την περιοχή και την πυκνότητα πληθυσμού με τις παραμέτρους από την τρέχουσα έρευνα πληθυσμού του Γραφείου Απογραφής του Μαρτίου 2009. Το δείγμα σταθμίζεται επίσης για να ταιριάζει με τα τρέχοντα πρότυπα της κατάστασης του τηλεφώνου και της σχετικής χρήσης σταθερού και κινητού τηλεφώνου (για όσους έχουν και τα δύο), με βάση τις παρεκτάσεις της Εθνικής Έρευνας Συνέντευξης Υγείας του 2009.

Η διαδικασία στάθμισης εξηγεί επίσης το γεγονός ότι οι ερωτηθέντες με σταθερό και κινητό τηλέφωνο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συμπεριληφθούν στο δείγμα και να προσαρμοστούν στο μέγεθος του νοικοκυριού στο δείγμα σταθερού δικτύου. Το σταθερό δείγμα σταθμίζεται χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές με το συνδυασμένο δείγμα, εκτός από το ότι αποκλείεται η κατάσταση τηλεφώνου και η παράμετρος χρήσης και δεν υπάρχει διόρθωση για τους ερωτηθέντες με σταθερά και κινητά τηλέφωνα, καθώς έχουν μόνο μία πιθανότητα να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Το δείγμα σταθερής τηλεφωνίας μόνο για κινητά σταθμίζεται χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνικές με το συνδυασμένο δείγμα, εκτός του ότι δεν υπάρχει διόρθωση για τους ερωτηθέντες με σταθερό και κινητό τηλέφωνο, καθώς έχουν μόνο μία πιθανότητα να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Οι δοκιμές σπουδαιότητας που συγκρίνουν τις εκτιμήσεις που βασίζονται στο συνδυασμένο σταθερό και δείγμα κελιού με εκείνες από το σταθερό δείγμα αντιπροσωπεύουν την επικάλυψη στα δύο δείγματα, δεδομένου ότι τα ερωτηθέντα σταθερά περιλαμβάνονται και στα δύο δείγματα. Οι δοκιμές διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας λογισμικό που φιλοξενεί πολύπλοκα δείγματα έρευνας.

Τα σφάλματα δειγματοληψίας και οι στατιστικές δοκιμασίες σημασίας λαμβάνουν υπόψη την επίδραση της στάθμισης. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το σφάλμα που αποδίδεται στη δειγματοληψία που θα αναμενόταν στο επίπεδο εμπιστοσύνης 95% για το συνδυασμένο δείγμα σταθερού δικτύου και κελιού και το δείγμα σταθερού δικτύου μόνο για εγγεγραμμένους και πιθανούς ψηφοφόρους:

Εκτός από το σφάλμα δειγματοληψίας, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η διατύπωση ερωτήσεων και οι πρακτικές δυσκολίες στη διεξαγωγή ερευνών μπορούν να προκαλέσουν σφάλμα ή προκατάληψη στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Πιθανότατα οι εκτιμήσεις των ψηφοφόρων βασίζονται σε μια κλίμακα συμμετοχής επτά στοιχείων που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις: σκέψη που δόθηκε στις εκλογές, έχετε ψηφίσει ποτέ στην περιφέρεια ή στην εκλογική σας περιφέρεια, πόσο συχνά παρακολουθείτε κυβερνητικές και δημόσιες υποθέσεις, τη συχνότητα των ψηφοφοριών, είτε προγραμματίζετε να ψηφίσετε στις εκλογές, πιθανότητα ψηφοφορίας στις εκλογές σε κλίμακα 10 βαθμών και αν έχετε ψηφίσει στις εκλογές του 2008. Όσοι έρευνες στα μέσα Οκτωβρίου και στα τέλη Οκτωβρίου που δήλωσαν ότι έχουν ήδη ψηφίσει αυτομάτως υπολογίζονται ως πιθανοί ψηφοφόροι. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία του Pew Research Center για την εκτίμηση της πιθανότητας ψήφου διατίθενται στη διεύθυνση: http://pewresearch.org/politics/methodology/files/UnderstandingLikelyVoters.pdf.


1. Η αναλογία διπλών χρηστών που προσεγγίζονται μέσω σταθερού τηλεφώνου έναντι εκείνων που προσεγγίζονται μέσω κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από τη συνολική αναλογία σταθερών συνεντεύξεων προς σταθερά. Στο Pew Research Center έρευνες που πραγματοποιήθηκαν φέτος, το ένα τρίτο των ολοκληρωμένων συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν με κινητό τηλέφωνο και τα δύο τρίτα ολοκληρώθηκαν μέσω σταθερού δικτύου.
2. Η αναλογία διπλών χρηστών που προσεγγίζονται μέσω σταθερού τηλεφώνου έναντι εκείνων που προσεγγίζονται μέσω κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από τη συνολική αναλογία σταθερών συνεντεύξεων προς σταθερά. Στο Pew Research Center έρευνες που πραγματοποιήθηκαν φέτος, το ένα τρίτο των ολοκληρωμένων συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν με κινητό τηλέφωνο και τα δύο τρίτα ολοκληρώθηκαν μέσω σταθερού δικτύου.
3. Stephen J. Blumberg και Julian V. Luke. Κάλυψη προκατάληψης σε παραδοσιακές τηλεφωνικές έρευνες χαμηλού εισοδήματος και νεαρών ενηλίκων. Τριμηνιαία δημόσια γνώμη 2007 2007 71: 734-749. Διατίθεται στο http://poq.oxfordjournals.org/cgi/reprint/71/5/734.