• Κύριος
  • Νέα
  • Γιατί διαφέρουν οι έρευνες Μουσουλμάνων Αμερικανών

Γιατί διαφέρουν οι έρευνες Μουσουλμάνων Αμερικανών

από τον Scott Keeter, Διευθυντή Έρευνας Έρευνας, Pew Research Center και Greg Smith, Research Fellow, Pew Forum on Religion & Public Life


Οι Μουσουλμάνοι Αμερικανοί είναι ένας πληθυσμός μεγάλου ενδιαφέροντος για τους μελετητές, τους δημοσιογράφους και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, επειδή οι Μουσουλμάνοι αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού κοινού των ΗΠΑ, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πάρει συνέντευξη από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα για να παρέχει μια αξιόπιστη εικόνα του απόψεις, εμπειρίες και δημογραφικά χαρακτηριστικά. Αυτή την εβδομάδα, το έργο Muslim West Facts, μια συνεργασία μεταξύ του Gallup και του Coexist Foundation, δημοσίευσε μια έρευνα για τους Αμερικανούς Μουσουλμάνους. Όπως και η έρευνα του Pew Research Center για τους Μουσουλμάνους στις ΗΠΑ το 2007, 'Μουσουλμάνοι Αμερικανοί: Μεσαία τάξη και Κυρίως Mainstream', η μελέτη Gallup βασίζεται σε ένα εθνικό αντιπροσωπευτικό δείγμα πιθανότητας. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφορές στη μεθοδολογική προσέγγιση και τα ευρήματα των δύο μελετών.

Μια κύρια διαφορά μεταξύ των μελετών είναι το ποσοστό του μουσουλμανικού αμερικανικού πληθυσμού που καλύπτεται από τη μελέτη. Η μελέτη Pew Research περιλαμβάνει Μουσουλμάνους Αμερικανούς που μιλούν Αγγλικά, Αραβικά, Ουρντού και Φαρσί, ενώ η μελέτη Gallup καλύπτει μόνο εκείνους που μιλούν Αγγλικά και Ισπανικά. Αυτή η διαφορά στην προσέγγιση είναι κρίσιμη επειδή περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών Μουσουλμάνων γεννιούνται στο εξωτερικό, και μια σημαντική μειονότητα από αυτούς μπορεί να μην μιλούν αγγλικά αρκετά καλά για να ολοκληρώσουν μια συνέντευξη σε αυτήν τη γλώσσα. Με βάση τις γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν στις συνεντεύξεις, η μελέτη της Pew Research εκτιμά ότι τουλάχιστον το 17% των Μουσουλμάνων Αμερικανών ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία.

Εν μέρει λόγω αυτής της διαφοράς, οι δύο μελέτες καταλήγουν σε σημαντικά διαφορετικά συμπεράσματα σχετικά με τη φυλετική σύνθεση, το εκπαιδευτικό επίτευγμα και την κατάσταση απασχόλησης του πληθυσμού. Ο Gallup εκτιμά ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις Αμερικανούς Μουσουλμάνους (35%) είναι μαύροι, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Pew για το 24%. Ο Gallup εκτιμά ότι το 40% των Μουσουλμάνων Αμερικανών έχουν αποκτήσει πτυχίο κολεγίου. Ο Pew εκτιμά ότι το 24% το έχει κάνει. Και ο Gallup εκτιμά ότι περισσότεροι μουσουλμάνοι απασχολούνται σήμερα από ό, τι η Pew Research (70% έναντι 57%).

Όσον αφορά τη φυλή, την εκπαίδευση και την απασχόληση, οι Μουσουλμάνοι που πήραν συνέντευξη στα Αγγλικά από την Pew Research είναι περίπου παρόμοιοι με τους Μουσουλμάνους που πήραν συνέντευξη από τον Gallup. Οι Μουσουλμάνοι που πήραν συνέντευξη από την Pew Research στα Αραβικά, Ουρντού ή Φαρσί, αντιθέτως, παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που πήραν συνέντευξη στα Αγγλικά. Για παράδειγμα, μόνο το 8% των Μουσουλμάνων που πήραν συνέντευξη σε αυτές τις γλώσσες περιγράφουν τη φυλή τους ως μαύρη, σε σύγκριση με το 27% των Μουσουλμάνων που πήραν συνέντευξη από την Pew Research στα Αγγλικά και το 35% των Μουσουλμάνων που πήραν συνέντευξη από τον Gallup. Μόνο το 14% των μουσουλμάνων που πήραν συνέντευξη σε αυτές τις γλώσσες αναφέρουν ότι έχουν αποφοιτήσει από το κολέγιο, περίπου το ήμισυ του αριθμού των αποφοίτων κολεγίου μεταξύ εκείνων που πήραν συνέντευξη από την Pew Research στα αγγλικά και περίπου το ένα τρίτο του αριθμού των μουσουλμάνων που πήραν συνέντευξη από τον Gallup. Και μόνο το 25% των ερωτηθέντων στα Αραβικά, Ουρντού ή Φάρσι απασχολούνται αυτήν τη στιγμή, δηλαδή λιγότερο από το μισό ποσοστό απασχόλησης που παρατηρείται στους Μουσουλμάνους που πήραν συνέντευξη στα Αγγλικά από την Pew Research ή τον Gallup.


Επιπλέον, οι δύο μελέτες προσπάθησαν να μάθουν διαφορετικά είδη πραγμάτων για τους Μουσουλμάνους Αμερικανούς και πήραν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την εύρεση και συνέντευξη τους. Η προσέγγιση ερωτηματολογίων και δειγματοληψίας της Pew ’Research προσαρμόστηκε ειδικά σε αυτόν τον πληθυσμό. Εκτός από ερωτήσεις σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την οικονομική κατάσταση και την πολιτική συμπεριφορά, η συνέντευξη της Pew Research περιλάμβανε επίσης μεγάλο αριθμό ερωτήσεων σχετικά με την εμπειρία των μουσουλμάνων στις ΗΠΑ μετά την περίοδο 9/11, τη μετανάστευση, τις θρησκευτικές στάσεις και τα έθιμα Ισλάμ, θρησκευτική μετατροπή, ανησυχία για τον ισλαμικό εξτρεμισμό και στάσεις για την εξωτερική πολιτική.Αντίθετα, η μελέτη Gallup βασίζεται σε απαντήσεις που δόθηκαν από μουσουλμάνους ερωτηθέντες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια πολιτικών, οικονομικών και υγειονομικών ερευνών του κοινού που διεξήχθησαν το 2008. Από περισσότερες από 319.000 συνεντεύξεις, εντοπίστηκαν 946 μουσουλμάνοι ερωτηθέντες. Η μελέτη του Gallup κάλυψε, μεταξύ άλλων, βασικά δημογραφικά στοιχεία, υγεία, απασχόληση, οικονομική κατάσταση, πολιτική και αστική συμμετοχή και ικανοποίηση της κοινότητας, μεταξύ άλλων.


Η μελέτη Pew Research χρησιμοποίησε δύο δείγματα πηγών για να προσεγγίσει μια ευρεία διατομή μουσουλμάνων Αμερικανών. Ένας συμμετείχε στην επανέναρξη επαφών μουσουλμάνων ερωτηθέντων που εντοπίστηκαν σε προηγούμενες συνεντεύξεις του Pew Research Center. Αυτό το μέρος του δείγματος είναι το πιο παρόμοιο με το Gallup, καθώς όλα τα νοικοκυριά τηλεφώνου είχαν περίπου την ίδια πιθανότητα να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Η δεύτερη πηγή ήταν ένα νέο δείγμα τυχαίου ψηφίου (RDD) που χωρίστηκε σε πέντε στρώματα. Τέσσερα από αυτά τα στρώματα βασίστηκαν στην εκτιμώμενη πυκνότητα του μουσουλμανικού πληθυσμού σε κάθε κομητεία των Ηνωμένων Πολιτειών, με έναν δυσανάλογο αριθμό συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε κομητείες που εκτιμάται ότι έχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μουσουλμάνων. Το πέμπτο στρώμα συνίστατο σε μια εμπορική λίστα περίπου 450.000 νοικοκυριών που πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν μουσουλμάνους, βάσει μιας ανάλυσης κοινών και επώνυμων κοινών μεταξύ των μουσουλμάνων. Οι αριθμοί τηλεφώνου που σχετίζονται με αυτά τα νοικοκυριά αντιστοιχίστηκαν με το δείγμα RDD και αφαιρέθηκαν οι διπλές περιπτώσεις, γεγονός που επιτρέπει στο δείγμα που βασίζεται στη λίστα να αντιμετωπίζεται ως τυχαίο στρώμα.

Η Pew Research προσέφερε στους ερωτηθέντες ένα μέτριο χρηματικό κίνητρο για την ολοκλήρωση της συνέντευξης, ενώ οι ερωτηθέντες Gallup δεν έλαβαν κίνητρα. Το κίνητρο προσφέρθηκε σε μεγάλο βαθμό επειδή η έρευνα Pew Research ήταν πολύ χρονοβόρα. Η μέση διάρκεια ήταν πάνω από 30 λεπτά, σημαντικά μεγαλύτερη από τις περισσότερες εθνικές πολιτικές έρευνες. Η χρήση κινήτρων σε μακροχρόνιες ή σύνθετες έρευνες είναι πολύ συχνή. Μεταξύ των πολλών γνωστών μελετών που τις απασχολούν είναι η Εθνική Έρευνα Ανοσοποίησης, η Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής, η Έρευνα για τις Στάσεις των Καταναλωτών του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, η Έρευνα για την Υγεία της Καλιφόρνια και η Εθνική Έρευνα της Οικογενειακής Ανάπτυξης


Ένα πλεονέκτημα της μελέτης Gallup είναι ότι περιελάμβανε συνεντεύξεις μόνο με ερωτηθέντες στο κινητό. Η μελέτη Pew Research, αντίθετα, πραγματοποιήθηκε μόνο με σταθερά τηλέφωνα. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς είναι πιθανό ότι πολλοί πρόσφατοι μετανάστες βασίζονται μόνο σε κινητό τηλέφωνο. Φυσικά, ορισμένοι μετανάστες που έφτασαν μέσω κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να μην μπόρεσαν να ολοκληρώσουν μια συνέντευξη στα Αγγλικά ή στα Ισπανικά. Και είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένοι Μουσουλμάνοι Αμερικανοί μετανάστες μιλούν γλώσσες που δεν χρησιμοποιούνται σε καμία έρευνα.

Παρά τις διαφορές στην προσέγγιση και ορισμένα αποκλίνουσες διαπιστώσεις, και οι δύο μελέτες έχουν την ίδια δύναμη, δηλαδή, ότι βασίζονται σε εθνικά αντιπροσωπευτικά δείγματα πιθανότητας Αμερικανών Μουσουλμάνων. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μελέτη μπορεί να παρέχει εκτιμήσεις με γνωστό βαθμό σφάλματος δειγματοληψίας, το οποίο είναι το κλειδί για οποιαδήποτε δειγματοληπτική έρευνα που υποτίθεται ότι είναι αντιπροσωπευτική κάποιου μεγαλύτερου πληθυσμού. Επειδή οι έρευνες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης δεν ρωτούν για θρησκευτική σχέση ή ιστορικό, υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον πληθυσμό από την Απογραφή ή άλλες μεγάλες κυβερνητικές μελέτες. Έτσι, τόσο οι μελέτες Gallup όσο και Pew Research, όπως αυτές που είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν, συμβάλλουν στην αύξηση της κατανόησης της μουσουλμανικής κοινότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην έκθεση Pew Reseach Center σχετικά με μουσουλμάνους Αμερικανούς.